Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

help

  1. N

    Mình cần tư vấn về việc gia hạn báo cáo xả thải !!! help

    Mình đang làm báo cáo xả thải cho công ty, công ty này được ấp giấy phép xả thải lần đầu vào ngày 2/6/2011 và được gia hạn vào ngày 21/8/2013 Tuy nhiên 'Theo điều 77 luật tài nguyên nước 2012 thì "Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép theo luật tài nguyên nước năm 1998 sẽ được tiếp tục thực hiện...