Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hfc 23

  1. H

    PCCC - văn bản thay thế HFC 23

    Cả nhà ơi, cho em hỏi chút. Khí HFC 23 trước đây được sử dụng trong công tác PCCC, nhưng em nghe phong phanh thông tin gần đây là cấm sử dụng khí HFC 23 này. Tuy nhiên không tìm thấy được văn bản pháp luật nào rõ ràng. Cả nhà có ai biết vản bản nào quy định thông tin này giúp em với. Em cảm ơn...