Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hfhfhfhf

  1. N

    Giám sát online số liệu khí thải

    Xin các a chị trao đổi thêm. Mình làm ở nhà máy nhiệt điện. Có hệ thống giám sát khí thải. Bên Sở TNMT bắt bên mình phải lắp đặt hệ thống để truyền số liệu về Sở TNMT để theo dõi. Chưa thấy có hướng dẫn cụ thể gì cả. Không biết có đơn vị nào đã thực hiện chưa? Cho hỏi ít kinh nghiệm.