Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hiện tượng ăn mòn

  1. M

    Giải nghĩa hiện tượng ăn mòn và đóng cáu cặn lò hơi

    Khi sử dụng lò hơi, hai hiện tượng phổ biến thường hay gặp nhất đó là sự hao mòn và đóng cáu cặn lò hơi. Hiện nay có rất nhiều loại hóa chất chống cáu cặn hỗ trợ cho việc xử lý cáu cặn lò hơi. Trong Lò hơi có 2 loại ăn mòn thường thấy: 1. Ăn mòn pH thấp: thường thấy trong hệ thống ngưng tụ...