hiện tượng tạo bọt khí trong bơm

  1. hoahong39

    Hiện tượng bọt khí trong bơm và cách tính NPSHa

    Ngoài các yếu tố cột áp bơm, công suất, điện năng hay hiệu suất bơm thì điều kiện ở đầu hút của bơm là rất quan trọng. Hệ thống hay các điều kiện ở đầu hút của bơm phải đảm bảo cho dịch bơm có thể chảy vào bơm một cách nhẹ nhàng ở mức áp lực đủ cao để không gây ra hiện tượng tạo bọt khí hay bong...
scroll-topTop