Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hiệu suất xử lý bụi của hệ thống

  1. T

    Hệ thống xử lý bụi môi trường Đại Thanh

    Xin chào các bạn, chắc các bạn đã biết ngày nay với hệ thống công nghiệp hoạt động với nhiều nghành nghề khác nhau, nên việc xây dựng hệ thống xử lý khí thải ngày cấp thiết với môi trường hiện nay. Hôm nay môi trường Đại Thanh xin chia sẽ một phần nhỏ về hệ thống xử lý bụi mà công ty môi trường...
  2. D

    Hiệu suất xử lý bụi của hệ thống

    cho 1 sơ đồ công nghệ trong đó có 4 thiết bị xử lý khí theo thứ tự buồng lắng --> cyclon-->lọc túi vải-->màng nước và hiệu suất xử lý của từng bể là 53% 70% 88% 82%. Xác định hiệu suất xử lý chung hệ thống thì ta lấy 4 cái đó cộng lại rồi chia 4 phải không mọi người