hihi

  1. N

    Báo cáo khai thác nước theo TT 27/2014, lưu lượng khai thác >200 m3/ngd

    các anh các chị vs các bạn giúp e với. e đang viết hso khai thác của giếng khai thác tới 500m3/ngd. trước e chỉ viết hso dưới 200 m3/ngd thôi. thấy nó đơn giản hơn, lưu lượng lớn nên viết nhìu cái khó hiểu quá ợ. Các bác ai cho cho e với mail của e là duongnga.mt@gmail.com Lưu lương khai thác...
scroll-topTop