Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hno3

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất acid Nitric

    Acid Nitric Tên theo danh pháp IUPAC: Nitric acid; Mã số CAS: 7697-37-2; Mã số UN: 2031; Công thức phân tử: HNO3; Dấu hiệu cảnh báo tương ứng: Chưa cập nhật; MSDS phải xây dựng theo mẫu Phụ lục 17 Thông tư 28/2010/TT-BCT; HNO3 theo quy định của pháp luật phải có các giấy phép sau: + Khai báo...
Top