Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hno3

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất acid Nitric

    Acid Nitric Tên theo danh pháp IUPAC: Nitric acid; Mã số CAS: 7697-37-2; Mã số UN: 2031; Công thức phân tử: HNO3; Dấu hiệu cảnh báo tương ứng: Chưa cập nhật; MSDS phải xây dựng theo mẫu Phụ lục 17 Thông tư 28/2010/TT-BCT; HNO3 theo quy định của pháp luật phải có các giấy phép sau: + Khai báo...