Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hộ gia đình

  1. Minh YMT

    An toàn sức khỏe môi trường hộ gia đình

    Bảo đảm an toàn sức khỏe môi trường cho các công dân cá nhân và hộ gia đình Theo Hiến Pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam Điều 43: Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Điều 63: Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường, làm suy kiệt tài nguyên...