Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hồ sơ nghiệm thu

  1. D

    Hồ sơ nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy

    Hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy gồm: - Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; - Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ...