hồ sơ pccc

  1. thieny

    Hồ sơ thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy

    Theo Khỏan 3 Điều 16 của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy gồm: Hồ sơ thẩm duyệt về thi công pccc Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, chủ...
scroll-topTop