hồ sơ về hóa chất

  1. T

    cần giúp về "báo cáo an toàn hóa chất"

    chiều nay, bên công ty em vừa nhận thông báo của sở công thương về tình hình hoạt động hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp năm 2014. em mới ra trường và đi làm được 1 tháng. kinh nghiệm làm về hóa chất không có. những năm trước công ty cũng...
scroll-topTop