Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt

  1. nguyenngocanhymt

    [HELP] LẬP DỰ TOÁN ĐTM, BÁO CÁO KHAI THÁC, XẢ THẢI TÀI NGUYÊN NƯỚC CẤP BỘ, CẤP SỞ???

    Gửi các ac trong diễn đan YMT, e có 1 vấn đề đau đầu bao nhiêu ngày nay như đã nói ở tiêu đề, Công ty e đang cần làm dự toán về ĐTM, lập hồ sơ xin cấp phép về khai thác nước mặt cấp bộ, cấp tỉnh cho 1 vài đơn vị có vốn nhà nước. Báo giá bên e cần phải lập dự toán và được thẩm định. Anh chị nào...
  2. N

    hồ sơ cấp phép khai thác nước mặt

    Có Anh/Chị/Bạn nào đã từng làm về hồ sơ xin cấp phép khai thác nước mặt cho Em xin bản mẫu được không ạ? Về những hồ sơ mình cần làm có những gì được không ạ? Em cảm ơn!