phần mềm quản lý rác thải thông minh

hồ sơ

  1. thuongtropen

    Quy định mới về làm Đề án bảo vệ môi trường

    Chào các anh/ chị Theo bộ luật mới nhất em được biết thì luật để làm Đề án bảo vệ môi trường đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2014 là hết hiệu lực. Vậy xin chia sẻ để công ty của anh/ chị nào chưa nộp hồ sơ làm Đề án thì nhanh nhanh nộp hồ sơ không luật hết hiệu lực. Mà luật cũ hết hiệu lực thì...
  2. congiola_kancha

    Thời gian lưu trữ hồ sơ, tài liệu ISO 9k, 14k và OHSAS 18k

    Các bạn ơi! Cho mình hỏi: thời gian lưu của hồ sơ và tài liệu có bắt buộc phải giống nhau không? (đối với 9k, 14k và OHSAS 18k luôn)
Top