Ứng dụng Gom Rác GRAC

hóa chất công nghiệp nguy hiểm

  1. Minh YMT

    Khóa Học Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất Tháng 04/2015

    GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Tại sao phải tham gia khóa học kỹ thuật an toàn hóa chất Theo yêu cầu pháp luật: Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất với người...
Top