Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hóa chất điều chỉnh ph

  1. T

    Lượng hóa chất cần dùng để điều chỉnh pH

    Chào mọi người, Mình đang thiết kế trạm xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí Chỉ tiêu pH đầu vào 10-12 Mình muốn dùng Axit HCl để điều chỉnh pH xuống còn =6.8-7.5 Mọi người chỉ giúp mình liều lượng sử dụng là bao nhiêu không? (Dung dịch HCl 32% ngoài thị trường có pH = bao nhiêu...
Top