Ứng dụng Gom Rác GRAC

hoá chất pac

  1. V

    PAC 30% dạng bột pha chế thành PAC 10%....???

    Cho mình hỏi bên mình có mua hoá chất PAC 30% dạng bột màu trắng của ấn độ về pha với nước thành dung dịch PAC 10%. Nhưng hiện tại bên mình vẫn chưa xác định được là pha như thế nào mới chuẩn: Cách 1: pha 25kg (1 bao) với 70 lít nước => tổng 95 kg thì có 25kg hoá chất PAC 30% => chỉ có...
Top