Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện

  1. Minh YMT

    hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện - thủ tục hành chính

    CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN XUẤT HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP 20.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương; - Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ...