hóa chất xuất

  1. M

    Xuất khẩu hóa chất sang các nước asian

    hiện tại công ty sản xuất ra một số loại hóa chất không nằm trong các loại hóa chất cấm. Nhưng em cũng không biết muốn xuất khẩu hóa chất sang các nước trong khu vực asian thì cần những gì. Ai có kinh nghiệm xuất khẩu hóa chất sang nước nào giúp em với ạ. Em xin chân thành cảm ơn
scroll-topTop