hoàn công

  1. L

    bạn nào có mẫu đề án đơn giản của cơ sở sản xuất VLXD, với chế biến gỗ cho mình xin với

    bạn nào có mẫu theo TT 26 thì cho mình xin với hoặc theo cãi cũ cũng dc
  2. T

    Xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường- Phải làm sao?

    Có cách nào để 1 doanh nghiệp xin được thủ tục " Xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường" trong khi doanh nghiệp đó không có hệ thống xử lý ( không phát sinh nước thải sản xuất, còn nước thải sinh hoạt thì chỉ qua bể phốt ). Theo ý kiến của bên chi cục BVMT thì nước thải sinh hoạt chỉ...
scroll-topTop