Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hoạt động bảo vệ môi trường

  1. Minh YMT

    Thuế giá trị gia tăng với sản phẩm dịch vụ môi trường

    BỘ TÀI CHÍNH Số: 9714/BTC-CSTV/v thuế GTGT đối với sản phẩm, dịch vụ BVMT đặc thù theo Điều 45 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Ngày 14/02/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2015/KĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật...