học hse

 1. Minh YMT

  Khóa Học Luật HSE năm 2014

  Đánh giá và tuân thủ luật HSE là bước cơ bản nhất để quản lý hệ thống HSE. Và .. Đáp ứng yêu cầu pháp luật là yêu cầu tối thiệu nhất của các hệ thống về QHSE và trách nhiệm xã hội như ISO 14001, EMAS, ESMS, ISO 50001, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 26000, ... Nhận diện, cập nhật, đánh giá...
 2. Minh YMT

  Khóa học HSE tháng 8/2014

  Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết...
 3. Minh YMT

  Khóa học HSE tháng 7/2014

  Con người là tài sản vô giá của tòan xã hội, con người là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi người cần có trách nhiệm đóng góp.Vì lẽ đó tại hầu hết...
 4. T

  Thông tin về một số khóa học HSE , ISO , ...

  Chào các bạn! Tôi vừa mới tham gia diễn đàn này vì cũng thấy hay hay. Hiện nay tôi đang là giảng viên giảng dạy về BẢo hộ lao động tại Trường Đh Tôn Đức Thắng, tôi thấy có rất nhiều bạn quan tâm đến lĩnh vực an toàn sức khỏe và môi trường (HSE). Các bạn có thể liên lạc với tôi để chia sẻ thông...
Top