Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

học môi trường

  1. Tuyen moi truong QG

    Giấy phép môi trường: Mẫu cho các dự án các bạn tư vấn viên có thể tham khảo

    Giấy phép môi trường là gì? Khi nào cần xin cấp giấy phép môi trường? TẢI ĐỂ LƯU CÁC HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG MẪU TẠI CUỐI BÀI VIẾT Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả...