Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hỏi đáp về nước thải đầu ra

  1. K

    Hỏi về Quy chuẩn áp dụng với đầu ra của nước thải

    Các bro làm ơn cho em hỏi câu hơi ngơ ngơ 1 chút như thế này nhé. Công ty em là công ty sản xuất linh kiện điện tử - Nước thải đầu ra thuộc diện áp dụng theo Quy chuẩn 40;2011/BTNMT về nước thải công nghiệp. Nhưng mặt khác, công ty em lại không sử dụng Nước trong sản xuất, chỉ dùng trong sinh...