Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hỏi đáp

  1. H

    Hỏi đáp về Phụ lục II - Nghị định 18/2015 về ĐTM

    Các bạn cho mình hỏi về Danh mục các Dự án phải lập ĐTM trong Phụ lục II Nghị định 18/2015, số thứ tự 46: Dự án xây dựng hệ thống XLNT công nghiệp tập trung, tất cả các quy mô đều phải lập ĐTM. Mình muốn hỏi về khái niệm Hệ thống XLNT tập trung phải hiểu như thế nào? Hiện nay mình đang hiểu là...
  2. P

    ai có tài liệu công nghệ biến rác thành năng lượng không ạ

    mọi người có tài liệu về biến chất thải rắn thì cho e xin với ạ.