hội đồng

  1. O

    Hội đồng bảo vệ kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất

    Cho mình hỏi chút, hội đồng bảo vệ kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất gồm những ai vậy ạ? Hiện công ty đang xây dựng kế hoạch nên có một số thắc mắc về kế hoạch ƯPSCHC Mong mọi người giúp đỡ ạ.
scroll-topTop