hội nghị môi trường

  1. T

    Tài liệu Hội nghị môi trường toàn quốc năm 2015

    Có cái USB chứa toàn bộ các bài thảo luận tham luận tại hội nghị môi trường toàn quốc. Nay copy lên share cho các bạn để tớ còn xóa dữ liệu đi. Nhờ mod cho vào mục thích hợp nhá. Nếu có bạn khác chia sẻ rồi thì xóa topic hộ mình nhá. download tại đây...
scroll-topTop