Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hội thảo hóa chất

  1. Minh YMT

    Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất

    Hội thảo quản lý hóa chất - Cục Hóa Chất Ngày 18/11/2014 Cục Hóa chất (VINACHEMIA) tổ chức hội thảo về quản lý hóa chất Giới thiệu phần mềm đánh giá rủi ro hóa chất AIST-MeRam đã được xây dựng cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Phần mềm được thiết kế để đưa ra các thông tin sau: 1. Thông tin về...