Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hỏi xử lý nước thải

  1. L

    Nước thải Hỏi về nước thải sinh hoạt

    Có cách tính hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công trình bể điều hòa bằng cách chia ra 24h và cân bằng lượng nước vào và ra khỏi bể trong mỗi giờ, để tính lượng nước còn lại để xây dựng bể điều hòa, có ai biết cách tính hay có tài liệu cách tính này không cho mình xin với mình cảm ơn mọi...
Top