Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hỏi

  1. D

    ĐTM trạm xử lý nước thải công nghiệp

    Cho mình hỏi với. Hiện công ty mình đang triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản và đã có báo cáo ĐTM. Vậy khi mình tiến hành xây dựng công trình trạm xử lý nước thải công nghiệp để xử lý nước thải cho dự án trên có phải lập báo cáo ĐTM cho trạm XLNT không nhỉ( trong ĐTM lập năm 2008 của...