hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

  1. Tuyen moi truong QG

    Mẫu hợp đồng xử lý nước thải cho khu dân cư

    PHẦN I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015; - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2014; - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; - Luật Bảo vệ môi trường...
  2. Minh YMT

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi -VOC

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) (Volatile organic compound) VOC là gì Chất hữu cơ ở dạng rắn và/hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường. CHÚ THÍCH 1: Khi sử dụng thuật ngữ VOC trong lĩnh vực vật liệu phủ, được hiểu là hàm lượng chất...
scroll-topTop