Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

  1. Minh YMT

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi -VOC

    Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) (Volatile organic compound) VOC là gì Chất hữu cơ ở dạng rắn và/hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường. CHÚ THÍCH 1: Khi sử dụng thuật ngữ VOC trong lĩnh vực vật liệu phủ, được hiểu là hàm lượng chất...
Top