Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

họp dân

  1. N

    Biên bản họp dân theo thông tư 27/2015/TT-BTNMT

    Cả nhà ơi, h theo thông tư, mình có thấy cần phải có buổi họp dân để có biên bản họp dân đính kèm báo cáo. Các bạn có ai đã có kinh nghiệm về vấn đề này chỉ giáo cho t vs. Cảm ơn mn người^^