hợp đồng xử lý

  1. K

    Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải

    Chào cả nhà! Hiện tại công ty em đang kí hợp đồng thu gom, xử lý CTNH và CTR, Rác thải sinh hoạt, phế liệu cho 1 đơn vị. Trong phần nội dung công việc hợp đồng chỉ ghi là " Bên A đồng ý thuê bên B vận chuyển, xử lý toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh do quá trình sản xuât của bên A phát sinh"...
scroll-topTop