hợp tác xã phúc lợi

  1. tulip

    Hợp tác xã Phúc Lợi còn được phép thu gom CTNH?

    Dear all, Mọi người cho mình hỏi chút là hợp tác xã Phúc Lợi ở Thái Nguyên sau khi bị xử phạt hành chính năm 2014 thì hiện tại đã được cấp phép trở lại cho việc thu gom xử lý CTNH chưa ạ?
scroll-topTop