hse là gì?

  1. P

    HSE là nghề gì?

    Đã từ lâu,chúng ta nghe đến tên một nghề mà không mấy mặn mà đó là kĩ sư Bảo hộ Lao động. Nhưng hiện nay,có một số chức danh mới xuất hiện trên thị trường lao động đó là chuyên viên HSE, nhân viên giám sát an toàn - môi trường, kĩ sư an toàn, safety manager...với mức lương khởi điểm cao ngất,đặc...
scroll-topTop