hse làm những công việc gì?

  1. K

    Ai làm HSE lên tiếng đi chứ !

    Ngày nay, HSE (health safety and environment: môi trường và an toàn lao động) là một công việc khá "hot". Khi các công ty nước ngoài đổ xô vào đầu tư ở miền Nam này thì một kỹ sư HSE là rất cần thiết đối với một công ty . :08: Công việc của một HSE engineer rất quan trọng đối với công ty, và...
scroll-topTop