Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

huấn luyện an toàn

 1. Minh YMT

  Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sin

  Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Nhóm đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chia làm 6 nhóm: Nhóm 1: người quản lý Nhóm 2: người làm công tác an toàn vệ sinh lao động Nhóm 3...
 2. Minh YMT

  Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện

  Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành THÔNG TƯ 31/2014/TT-BCT QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ AN TOÀN ĐIỆN Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm...
 3. Ms Bean

  an toàn điện và an toàn lao động

  So sánh thông tư đào tạo an toàn điện và đào tạo an toàn lao động Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện: Thông tư này và thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định khác nhau về huấn luyện an toàn