huấn luyện kỹ thuật an toàn cho cửa hàng lpg

  1. Ms Bean

    Huấn luyện an toàn cửa hàng LPG

    Huấn luyện an toàn cửa hàng lpg hay còn gọi là huấn luyện kỹ thuật an toàn cho cửa hàng LPG được căn cứ Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban...
scroll-topTop