Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hướng dẫn đề án môi trường

  1. md.miss

    Thắc mắc khi thông tư 01/2012 hết hạn

    Các bạn làm quản lý nhà nước về môi trường cho mình hỏi một chút, đến ngày 5/6 tới là hết hạn thông tư 01, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không tiếp nhận hồ sơ nữa. những hồ sơ đã nhận trước ngày 5/6 thì sẽ tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, trong các căn cứ của công văn, quyết định thì cơ quan...