hướng dẫn kỹ thuật đánh giá rủi ro

  1. H

    đánh giá rủi ro

    Chào các bác, Các bác cho em hỏi có quy định nào bắt buộc nhà máy thuộc các ngành công nghiệp dầu khí, nhiệt điện và hóa chất phải thực hiện đánh giá rủi ro . Em xin cảm ơn,
  2. daibangxanh

    Hướng dẫn đánh giá rủi ro phát thải hóa chất nguy hại

    HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
scroll-topTop