hướng dẫn lấy mẫu nước ăn uống

  1. daibangxanh

    Hướng dẫn lấy mẫu nước ăn uống xét nghiệm

    Hướng dẫn lấy mẫu nước ăn uống đi xét nghiệm Quy trình lấy mẫu nước. Để kết quả xét nghiệm có độ chính xác cao, cần tuân thủ quy trình lấy mẫu như sau: 1. Chai chứa mẫu: sạch, bằng nhựa hoặc thủy tinh. Nút bằng nhựa (không được lót giấy) hoặc thủy tinh. 2. Vị trí lấy mẫu: - Nước giếng: bật...
Top