hướng dẫn thực hiện

  1. P

    Thảo luận về thực hiện đề án BVMT năm 2014

    Chào các bác, Tình hình là Chính phủ vừa ban hành nghị định 35/2014/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn thực hiện đề án BVMT, sau một hồi mòng mòng trong đống giấy tờ, em xin trình bày một số ý kiến sau: 1.+Trước khi đi vào hoạt động cần có ĐTM hoặc cam kết BVMT ( tùy...
scroll-topTop