hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải

  1. P

    hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải ngành Dệt may

    Trong điều kiện công tác bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm, công tác thi hành Luật Bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường ngày càng được siết chặt thì bắt buộc các cơ sở công nghiệp phải thực hiện nghiêm túc công tác xử lý nước thải bảo vệ môi trường...
scroll-topTop