Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

huy88

  1. Huy88

    Thông số đầu vào của hệ thống xlnt

    Minh tét mẫu nước thải với thông số đầu vào như sau: cod=2180, bod= 1200, tss= 556, ph =6..05, tổng n= 56, tổng p= 9.( Nước thải thực phẩm). Với thông số như trên mình xử lý bằng sinh học hiếu khí thôi có đạt được không? Các bạn có thể ghóp ý cho mình công nghệ xử lý loại nước thải này đc...
Top