Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

hydro peroxide

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của H2O2

    Hiđrô perôxít Tên theo danh pháp IUPAC:Hiđrô perôxít; Mã số CAS: 7722-84-1; Mã số UN: 2014 ( quốc tế); 2984 (việt nam) CTHH: H2O2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện...