iiuy

  1. V

    Nước thải  nước thải hồi màu

    xin các bác cho em tại sao nước lại hồi màu ở bể aerotenk. nước ở hóa lý em xử lý rất đẹp. nước thải rệt nhuộn nha các bác. cod khoảng trên 2000. màu trên 2000. ph14. hóa lý dùng fecl2, vôi và h2so4 98% nhe. em cảm ơn các bác nhiều.
Top