Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

iso 14001: 2015

 1. ISO-DQS Vietnam

  Tìm hiểu phiên bản mới ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 - Đánh giá và chuyển đổi phiên bản

  Trân trọng kính mời cả nhà, Tổ chức chứng nhận DQS - đứa con tinh thần của DIN (Viện tiêu chuẩn Đức) - DGQ (Hiệp hội chế tạo máy, Hiệp Hội công nghiệp và chất lượng Đức) - Underwriters Laboratories (UL - Hiệp hội kiểm nghiệm Mỹ) với hơn 80 văn phòng tại hơn 60 quốc gia, thông qua DQS Việt Nam...
 2. Ms Bean

  ISO 14001 Bạn đã sẵn sàng cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2015?

  Bạn đã sẵn sàng cho tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 ? ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường nổi tiếng nhất của thế giới, và nó cung cấp một khuôn khổ hệ thống để giúp các tổ chức bảo vệ môi trường thông qua sự cân kinh tế-xã hội. Kết hợp với một tiêu chuẩn ISO 9001 được cập nhật...
 3. Ms Bean

  ISO 14001 ISO 14001: 2015 và ISO 26000

  ISO 14001: 2015 và ISO 26000 ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO, trong một thời gian ngắn trải qua phiên bản thứ hai tiếp theo vào năm 2004. Sau 19 năm kể từ xuất bản đầu tiên vào năm 1996, ISO 14001: 2004, hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu...
Top