iso 9001:2015

 1. P

  Công ty dự định chuyển đổi sang phiên bản ISO 9001:2015

  Chào các bạn, Công ty mình đã có chứng nhận ISO 9001: 2008 được gần 3 năm rồi giờ công ty mình muốn chuyển sang phiên bản mới ISO 9001: 2015 thì công ty mình cần làm những gì? Nếu mời đơn vị tư vấn đào tạo thì cần học bao nhiêu buổi ?
 2. Ms Bean

  ISO  Thời gian nâng cấp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

  Câu hỏi: Thời gian nâng cấp ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 sau khi tổ chức ISO ban hành phiên bản mới là bao lâu. Trả lời: Sau thời gian 3 năm từ ngày ban hành phiên bản mới (tức là 2018) thì các tổ chức được chứng nhận vẫn còn sử dụng phiên bản cũ ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004/cor1.2009...
 3. Ms Bean

  ISO 9001  Phiên bản cuối cùng ISO 9001:2015

  Quy trình sửa đổi phiên bản cuối cùng của ISO 9001:2015 ISO 9001 là một trong những tiêu chuẩn nổi tiếng nhất của ISO, với hơn 1,1 triệu giấy chứng nhận trên toàn thế giới. Nó cung cấp các yêu cầu để giúp các công ty chứng minh rằng họ có thể cung cấp cho khách hàng của họ phù hợp, sản phẩm...
 4. Ms Bean

  Những thay đổi trong phiên bản ISO 9001:2015

  ISO 9001:2015 dự định công bố tiêu chuẩn chính thức vào cuối năm 2015. Sẽ có bao nhiêu thay đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 CD? Điều này sẽ phụ thuộc vào việc tiếp nhận và phản ứng đối với dự thảo hiện nay. Dưới đây là các thay đổi chính: 1. Cấu trúc tiêu chuẩn: 8 điều khoản ISO 9001: 2008...
Top