iso9001:2015

  1. HSE

    ISO  Bản dịch ISO9001:2015 vs ISO14001:2015

    TIÊU CHUẨN ISO 9001& 14001:2014 ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC BAN HÀNH [Phiên bản sau cùng của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015] – Tiêu chuẩn Quốc tế đầu tiên của thế giới về Hệ thống quản lý môi trường đã được ban hành. Tiêu chuẩn sửa đổi sẽ đảm bảo quản lý môi trường có thể tích hợp và thống nhất hoàn toàn...
Top