Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

israel

  1. leeahnjun

    Thành phố đầu tiên của Israel cấm đồ nhựa dùng một lần tại bãi biển

    Thành phố đầu tiên của Israel cấm đồ nhựa dùng một lần tại bãi biển Người dân sẽ thành phố Eilat bị cấm mang các đồ dùng một lần ra bãi biển, bất kể chúng bằng nhựa, nhôm, bìa cứng hay giấy, nhằm bảo vệ Biển Đỏ khỏi rác thải nhựa. Chính quyền thành phố Eilat của Israel đã quyết định cấm sử...